A1-Truck GmbH

Hansawinkel 4
D-49456 Bakum

Tel: +49-(0)4446 / 96850
Fax: +49-(0)4446 / 968520
e-mail: info@a1-truck.com
Internet: www.a1-truck.com

director: Manuel Kleene und Patrick Kleene
Registrul Comerțului: judecătorie Oldenburg HRBR 213287
Numărul de identificare fiscală de vânzări în conformitate cu § 27a lege impozitul pe vânzări: DE320110486
Steuernummer: 68/208/04869

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY


excluderea răspunderii civile

conținutul ofertei on-line

Autorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor puse la dispoziţie pe pagina noastră de Internet. Acţiuni de răspundere civilă împotriva autorului, referitoare la daune de natură materială sau ideală cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite, respectiv prin utilizarea de informaţii eronate sau incomplete, sunt excluse în mod implicit, atâta timp cât de partea autorului nu există o culpă generată din intenţie sau neglijenţă. Toate ofertele au caracter deschis şi orientativ. Autorul îşi rezervă în mod explicit dreptul de a modifica, completa sau şterge părţi de pagină sau întreaga ofertă ori de a sista temporar sau definitiv, fără o notificare specială, publicarea lor.

referințe și link-uri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la pagini de web străine ("Hyperlinks"), aflate în afara domeniului de responsabilitate a autorului, acestuia îi incumbă obligaţia de răspundere civilă exlusiv atunci când a avut cunoştinţă de conţinuturile respective şi când în mod rezonabil i-ar fi fost posibil din punct de vedere tehnic să evite accesul la conţinuturile ilegale. Prin prezenta, autorul declară în mod explicit că la momentul aplicării linkului nu puteau fi identificate conţinuturi ilegale pe paginile la care se fac trimiterile. Autorul nu are nici o influenţă asupra alcătuirii prezente şi viitoare, a conţinutului sau a paternităţii paginilor ţintă / interconectate. De aceea, prin prezenta el se distanţează în mod explicit de toate conţinuturile de pe toate paginile ţintă / interconectate care au fost modificate dupa aplicarea linkului. Această precizare este valabilă şi pentru linkurile şi trimiterile incluse în propria ofertă din Internet precum şi pentru inserările terţilor în cărţile de oaspeţi, forumurile de discuţii, directoarele de linkuri, listele de e-mailuri şi în orice alte forme de bănci de date constituite de către autor, asupra al căror conţinut sunt posibile intervenţii scrise din exterior. Pentru conţinuturi ilegale, defectuoase sau incomplete şi în mod deosebit pentru daune produse ca urmare a utilizării sau a neutilizării unor astfel de informaţii, răspunderea revine exclusiv ofertantului paginii la care s-a făcut trimiterea, iar nu aceluia care doar face trimitere prin linkuri la respectivele publicaţii.

Legea privind drepturile de autor și drepturile asupra mărcilor

Autorul este preocupat ca în toate publicaţiile sale să respecte drepturile de autor ale fotografiilor, desenelor, documentelor audio, secvenţelor video şi textelor folosite, să utilizeze fotografii, desene, documente audio, secvenţe video şi texte produse de sine însuşi sau să facă uz de desene, documente audio, secvenţe video şi texte neprotejate prin licenţe. Toate mărcile înregistrate şi semnele comerciale menţionate în oferta din Internet şi eventual protejate de către terţi sunt supuse în mod neîngrădit prevederilor normelor corespunzătoare de drept al mărcilor precum şi celor de drept al proprietăţii asupra respectivelor proprietăţi înregistrate. Prin simplă afirmare nu rezultă că mărcile înregistrate n-ar fi protejate prin drepturile de autor ale unor terţi! Dreptul de autor pentru obiectele generate de către autorul însuşi revine exclusiv autorului paginilor în care sunt publicate. Multiplicarea sau utilizarea unor astfel de desene, documente audio, secvenţe video şi alte publicaţii electronice sau tipărite sunt permise doar cu acceptul explicit al autorului.

validitatea juridică a prezentei excluderi a răspunderii

Această exonerare de răspundere trebuie considerată ca parte integrantă a ofertei din Internet de la care s-a făcut trimitere la această pagină. În măsura în care anumite părți sau formulări din acest text nu ar mai corespunde parţial sau integral cu legislația în vigoare, celelalte părți ale documentului rămân neafectate în conținutul și aplicabilitatea lor.


Hüffermann Transportsysteme GmbH
Schmitz Cargobull
DAF
Krone
Kögel
Mercedes-Benz
MAN
Volvo
Scania
Paneuropa
A1 Truck Services
Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH
LTS Überführungs GmbH
Peter Tenbeitel GmbH