A1-Truck GmbH

Hansatal 7
D-49456 Bakum

Tel: +49-(0)4446 / 96850
Fax: +49-(0)4446 / 968520
E-mail: info@a1-truck.com
Internet: www.a1-truck.com

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Oldenburg HRBR 213287
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy podatku od sprzedaży: DE320110486
Steuernummer: 68/208/04869

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY


Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość oferty online

Autor zastrzega sobie prawo, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub psychicznych spowodowanych przez użycie lub niestosowanie się do przedstawionych informacji lub też wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji są wykluczone, o ile nie ma dowodów zamierzonego lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany fragmentów stron lub całej oferty bez uprzedzenia, w tym dodawania, usuwania lub zaprzestania publikacji na określony czas lub na stałe.

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron zewnętrznych ("hiperłącza"), które są poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie to nabiera mocy tylko wtedy, gdy autor jest zaznajomiony z treścią i byłoby to technicznie możliwe i rozsądne, aby zapobiec stosowaniu nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym, że nie były rozpoznane żadne nielegalne treści w momencie łączenia na linkowanych stronach. Autor nie ma żadnego wpływu na bieżącą i przyszłą formę, treść oraz autorów linkowanych / powiązanych stron. Dlatego też dystansuje się on od wszelkich treści wszystkich linkowanych / powiązanych stron, które zostały zmienione po łączeniu. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich, którzy maja własne połączenia internetowe i odniesienia, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i innych formach baz danych, do których dostęp jest możliwy. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z zawartych tam informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca danej strony, a nie ten, kto tylko poprzez linki kieruje się do tych publikacji.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor zważa na przestrzeganie praw autorskich we wszystkich publikacjach, tzn. kwestii dotyczących użytych zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub korzystania z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie internetowe znaki towarowe i firmowe ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają przepisom obowiązującego prawa odnośnie znaków towarowych i prawa własności zarejestrowanych właścicieli. Samo wspomnienie nie oznacza, ze znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora pozostają wyłącznie do użytku przez autora tych stron. Niedozwolone jest powielanie lub wykorzystywanie wspomnianych grafik, dokumentów dźwiękowych bądź sekwencji wideo w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

To zastrzeżenie należy traktować jako część oferty internetowej, do której nawiązano na tej stronie. Nawet jeśli część lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby obowiązującemu stanowi prawnemu, nienaruszona pozostaje ważność pozostałych treści dokumentu.


Hüffermann Transportsysteme GmbH
Schmitz Cargobull
DAF
Krone
Kögel
Mercedes-Benz
MAN
Volvo
Scania
Paneuropa
A1 Truck Services
Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH
LTS Überführungs GmbH
Peter Tenbeitel GmbH