A1-Truck GmbH

Hansawinkel 4
D-49456 Bakum

Tel: +49-(0)4446 / 96850
Fax: +49-(0)4446 / 968520
Email: info@a1-truck.com
Internet: www.a1-truck.com

Jednatel: Manuel Kleene und Patrick Kleene
Obchodní rejstřík: Okresní soud Oldenburg HRBR 213287
Identifikační číslo dna ěz obratu podle § 27a zákona o dani z obratu: DE320110486
Steuernummer: 68/208/04869

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY


Vyloučení ručení

Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací na našich internetových stránkách. Nároky na ručení proti autorovi, které se týkají škod materiální nebo nemateriální povahy, jenž byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací resp. využíváním chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmylsnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo přechodně či definitivně zrušit publikaci.

Odkazy

Při přímém nebo nepřímém odkazu na cizí internetové stránky ("Hyperlinks"), které jsou mimo okruh odpovědnosti autora, by vstoupila záruční povinnost v platnost výhradně tehdy, když autor je obeznámen s obsahem a je mu technicky umožněno a proveditelné, zamezit užívání v případu protiprávního obsahu. Autor tímto výhradně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazu nebyl patrný žádný ilegální obsah na odkazovaných stránkách. Na aktuální a budoucí vzhled, obsah a autorství odkazovaných / zřetězených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výrazně distancuje od jakéhokoli obsahu odkazovaných / zřetězených stránek , které byly změněny po umístění odkazu. Toto konstatování platí pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí záznamy v autorem zřízených knih hostů, diskuzních fórech, seznamech odkazů, mailingových seznamů a ve všech ostatních formách databází, k jejímž obsahu je možné se externě vyjadřovat.

Autorské právo a značkové právo

Autor se snaží ve všech publikacích využít autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videí a textů nebo použít grafiky, zvukové dokumenty, videa a texty bez licence. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a příp. třetími osobami chráněné obchodní značky a značky zboží podléhají neomezeně ustanovením platného práva autorství značek a majetkových práv příslušného zapsaného vlastníka. Pouze na základně samotného jmenování nelze činit závěr, že značky zboží nejsou chráněny právem třetí osoby! Copyright pro zveřejněné objekty, které sám vytvořil autor, zůstává u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, videí a textů v ostatních elektronických nebo tištěných publikacích není bez vyhradního svolení autora povoleno.

Právní účinnost tohoto vyloučení ručení

Toto vyloučení ručení se pokládá za část internetové nabídky, z které bylo poukázáno na tuto stránku. Jakmile části nebo jednotlivé formulace nebudou, už nebudou, nebo nebudou kompletně odpovídat právnímu stavu, zůstávají tím zbylé části dokumentu ve svém obsahu a ve své platnosti nedotčeny.


Hüffermann Transportsysteme GmbH
Schmitz Cargobull
DAF
Krone
Kögel
Mercedes-Benz
MAN
Volvo
Scania
Paneuropa
A1 Truck Services
Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH
LTS Überführungs GmbH
Peter Tenbeitel GmbH